Privacy verklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Suikerrock Tienen vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat je als medewerker bent ingeschreven. Suikerrock Tienen vzw kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer(s), uw e-mailadres(sen), uw geboortedatum en rijksregisternummer.

WAAROM Suikerrock Tienen vzw GEGEVENS NODIG HEEFT
Suikerrock Tienen vzw verwerkt uw persoonsgegevens om de organisatie van medewerkers van het Suikerrock muziekfestival in goede banen te leiden. Daarnaast kan Suikerrock Tienen vzw uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Suikerrock Tienen vzw GEGEVENS BEWAART
Suikerrock Tienen vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard indien u stopt als medewerker.

DELEN MET ANDEREN
Suikerrock Tienen vzw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suikerrock.be. Suikerrock Tienen vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Suikerrock Tienen vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Suikerrock Tienen vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Suikerrock Tienen vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Suikerrock Tienen vzw op via info@suikerrock.be.
http://intranet.suikerrock.be is een (sub-)website van de vzw Suikerrock Tienen.

Suikerrock Tienen vzw is als volgt te bereiken: IP Soldatenplein Z2 51, 3300 Tienen, Tel. 016/823.255, Fax. 016/701.383

 

Suikerrock Tienen vzw, IP Soldatenplein Z2 51, 3300 Tienen, Tel. 016/823.255, Fax. 016/701.383, info@suikerrock.be | concept by Prosite